Tag Archives for " PHP (WordPress) Developer "

Tuyển Dụng Chuyên viên PHP (WordPress) Developer

Tuyển Dụng Chuyên viên PHP (WordPress) Developer

Làm việc dựa trên nền tảng của WORDPRESS: cả front-end và back-end sides.
Tùy chỉnh themes, plugins và fix bugs.
Sử dụng công nghệ để tạo, test và quản lý nội dung web page từ file thiết kế.
Có óc quan sát tổng thể và có thể chuyển những ý tưởng thiết kế thành sản phẩm lập trình thực tế.
Lên kế hoạch, xác định, bảo trì website và cải thiện chức năng.
Xây dựng Web Platform cho hệ thống Products tại Vitalland​
Code – Test – Debug các tools theo yêu cầu về việc phát triển dự án/dự án mới với ngôn ngữ PHP – Framework: Laravel
Nghiên cứu, phát triển công nghệ mới với Front End, Back End để áp dụng/phát triển dự án: Node.JS, …
Tối ưu hóa, cải tiến hệ thống Source Code của các dự án theo từng giai đoạn, thời điểm
Nghiên cứu và code các ngôn ngữ khác theo yêu cầu của Tech lead và dự án

>