Tag Archives for " Sales Bất Động Sản "

Chuyên viên Sales Bất Động Sản

Chuyên viên Sales Bất Động Sản

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu mua căn hộ chung cư, dự án, liền kề, biệt thự, dự án công ty triển khai;
​​​​Khai thác, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường bênh lĩnh vực bđs;
Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hệ thống khách hàng của cá nhân, nhóm;
Tham gia trực tiếp tìm kiếm, tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng về thông tin sản phẩm bất động sản của công ty.
Cập nhật thông tin thị trường bất động sản, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng…
Chăm sóc và bán hơn 10.000 căn nhà với mức HOA HỒNG cao;
Đàm phán hoa hồng cao và phụ trách quản lý nguồn hàng;
Hẹn và đưa khách hàng đi xem dự án thực tế;
Chăm sóc khách hàng từ phòng Marketing chuyển về và tìm kiếm khai thác khách hàng mới;
Các công việc cụ thể khác sẽ được trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn;

>