Tag Archives for " Tuyển Dụng Copywriter "

Tuyển Dụng Copywriter

Tuyển Dụng Copywriter

Khả năng tiếng Anh tốt, Có thể đọc hiểu và khả năng nghiên cứu bằng tiếng Anh là yêu cầu bắt buộc.
Yêu thích việc viết lách.
Dám thử cái mới, chịu khó tìm tòi các công cụ, công nghệ marketing online mới.
Có khả năng sáng tạo nội dung.
Có khả năng tìm kiếm, nghiên cứu, phân tích và đánh giá.
Năng động, thích thách thức, tư duy cởi mở, sẵn sàng với cường độ công việc cao.

>